Pitch Allocations

 

Belfair’s & Len Forge 2017/18
U/7-U8-U9-U10
Date:21st January
Len Forge 3G Pitch 1

 Ramblers u8 lions 9am ko
Ramblers u9 lions 10am ko
 Ramblers u10 cougars 11.15am ko

Len Forge 3G pitch 2

Ramblers u7 lions  9am ko
Ramblers u7 tigers 12.30am ko

Len Forge pitch 3

 Ramblers u9 leopards  9am ko
 Ramblers u10 leopards  10.15am ko
 Ramblers u10 tigers  11.30am ko  
 

Len Forge pitch 4

 
 

 

Share This